Za vpis potrebujete ključ vpisa, ki ga dobite pri uri kemije