Filozofija v tretjem letniku? FIlozofija pred filozofijo? - zakaj pa ne! 

Filozofija ... narediti da ni nič samoumevno ... iz-v-stopiti votlino ... ustvariti koncepte ... spremeniti svet!